หัวหน้าหน่วยผลิตสินค้า (กาญจนบุรี )

สมัครงาน หางานใหม่ หัวหน้าหน่วยผลิตสินค้า (กาญจนบุรี )

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – จังหวัดกาญจนบุรี – บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร หัวหน้าหน่วยผลิตสินค้า (กาญจนบุรี ) 1.วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับอัตรากำลังและทวนสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละจุดงานให้ปฎิบัติตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมดูแลกระบวน การผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 3.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชา 4.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภา…พ อัตรา : 10 เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี 3. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความรับผิดชอบและความละเอียดรอบคอบสูง 4. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ 5. มีประสบการณ์ในโรงงานชำแหละ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หมายเหตุ : – เบี้ยขยัน / เบี้ยเลี้ยง / Incentive – รถประจำตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์มือถือ…

8 November 2018 | 8:29 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments