หัวหน้าหน่วยผลิต – นครราชสีมา

หางาน งานว่าง หัวหน้าหน่วยผลิต – นครราชสีมา

Tipco Asphalt Public Company Limited – จังหวัดนครราชสีมา – subsidiaries in China, Malaysia, India and Cambodia. Due to rapid expansion, TASCO is looking for competent candidates to fill the following positions:- หัวหน้าหน่วยผลิต – นครราชสีมา บริหารงานด้านการผลิตและบรรจุสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับควบคุมดูแลการผลิตสินค้า AE & Cutback Asphalt ทุกชนิดให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายขาย กำกับดูแลให้มีการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ จัดทำแผนการผลิตรา…นอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 1 เงินเดือน 20000 สวัสดิการ – Provident fund 5% – Life insurance – Health insurance (IPD and OPD) – Outing and new year party every year คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาโท ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 2. ปริญญาตรี ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป 3. มีความเป็นผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี 4. พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครทาง Email ส่ง CV หรือ Resume มา…

22 August 2015 | 6:20 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments