หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมซ่อมสร้าง(สาขาขอนแก่น)

หางาน งานว่าง หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมซ่อมสร้าง(สาขาขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น – บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ลักษณะงาน รับผิดชอบการปฎิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ระบบน้ำดี งานก่อสร้าง และงานโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ประเภทงาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง สถานที่ทำงาน จังหวัดขอนแก่น การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ,เครื่องกล ,ไฟฟ้า ,ก่อสร้าง หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประกาศนียบัตร / ใบรับรองทางวิชาชีพ / ใบอนุญาต ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ชนิดภาคี คุณสมบัติ – มีประสบการณ์ด้านการทำงาน 0-2 ปี – มีปร…ะกาศนียบัตร / ใบรับรองทางวิชาชีพ / ใบอนุญาต ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ชนิดภาคี – มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี – ภาษาอังกฤษ เพศ ไม่ระบุ อายุ 18 ปีขึ้นไป…

6 August 2016 | 6:00 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments