หัวหน้าหน่วยแผนกระบบบำบัดน้ำ

รับสมัครงาน กำลังหางาน หัวหน้าหน่วยแผนกระบบบำบัดน้ำ

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ำดีและการบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรายงานส่งทั้งภายในและภายนอกบริษัท คุณสมบัติของผู้สมัคร : -เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง -ด้านควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี -ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขบวนการการผลิตน้ำดีและขบวนการบำบัดน้ำเสียอย่างดี สา…มารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตน้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสียได้ สวัสดิการ: -ค่าอาหารกลางวัน -เครื่องแบบพนักงาน -ค่าตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์ -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต -กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร -ตรวจสุขภาพประจำปี -อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน: – สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด – สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด – เอกสาร การเกณฑ์ทหาร (สด 43) สำหรับเพศชาย – รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำ…

4 July 2016 | 10:37 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments