หัวหน้าอาวุโสแผนกปฏิบัติการ :ปฏิบัติงานที่ถ.บางนาตราด กม. 22

สมัครงาน กำลังหางาน หัวหน้าอาวุโสแผนกปฏิบัติการ :ปฏิบัติงานที่ถ.บางนาตราด กม. 22

จังหวัดตราด – บางนา, บางนา, กรุงเทพฯ – าบุตรพนักงาน 8. เบี้ยขยัน 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. เครื่องแบบพนักงาน 11. เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 12. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 13. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 14. เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง 15. อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : หัวหน้าอาวุโสแผนกปฏิบัติการ :ปฏิบัติงานที่ถ.บางนาตราด กม. 22 รายละเอียดของงาน 1. กำหนดแผนงานประจำปีตรงกับนโยบายและระบบบริหารงานคุณภาพ 2. ร่วมวางแผนการจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. ทบทวนแผนงานตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4. วางแผนการบริหารและพัฒนาบุคล…ารคลังสินค้าอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง สินค้ารถยนต์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการความถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริการ 3.บริษัทฯ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวถูกพัฒนาโดยบริษัทในเครือ สวัสดิการ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุหมู่ 3. ประกันสุขภาพ 4. การเยี่ยมไข้ 5. ฌาปนกิจศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร 6. ของขวัญสมรส 7. กองทุนเพื่อการศึกษ…

5 October 2017 | 10:13 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments