หัวหน้าเขต Unit Head

สมัครงาน งานใหม่ หัวหน้าเขต Unit Head

บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด – จังหวัดอุดรธานี – าขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ความสามารถในด้านการหาวัตถุดิบพืช 4. สามารถรับซื้อวัตถุดิบพืชไร่ 5. มีความรู้ในด้านการส่งเสริมการเกษตร 6. มีทักษะด้านการดูพันธุ์อ้อยชนิดต่างๆ 7. เอกสารในการสมัคร 8. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 9. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน 10. หลักฐานการศึกษา หมายเหตุ : กำหนดสอบทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด จังหวัด : อุดรธานี วิธีการรับสมัครงาน : สนใจสมัครทางจดหมายหรือด้วยตนเองได้ที่แผนกบุคคลและธุรการ บริษัทน้ำต…บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด เป็นบริษัทฯส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลเพื่อขายในประเทศและต่างประเทศแบบครบวงจร หัวหน้าเขต Unit Head จัดหาอ้อยเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตตามเป้าหมายการผลิต ขยายเขตพื้นที่การจัดหาอ้อยเพิ่มขึ้น อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ สวัสดิการ : บ้านพักพนักงาน,โบนัสประจำปี,ทัศนาจร,กีฬาสี,สหกรณ์ออมทรัพย์,งานเลี้ยงเปิดหีบ,ชุดฟอร์มพนักงาน, และอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 23 ปี ไม่เกิน 45 ปี 2. การศึกษา ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือส…

1 April 2017 | 4:21 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments