หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

หางาน ค้นหางาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดหนองบัวลำภู – ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง และมีการปรับปรุงรูปแบบให้เป็นแบบ Modern Trade โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “เบสท์โฮม” (Best Home) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านในจังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยจำนวนรายการกว่า 20,000 รายการ โดยถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบภายในอาคารขนาดใหญ่ โดยมีขนาดพื้นที่ 11,000 ตารางเมตร สวัสดิการ 1. ชุดยูนิฟอร์ม 2. ประกันสังคม 3. ประกันอุบัติเหตุ 4. เบี้ยขยัน ตำแหน่ง : หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี รา…ยละเอียดของงาน 1.กำหนดนโยบายการบัญชี ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมด้านบัญชี 2.ดูแลและตรวจสอบงานบัญชีค่าแรง,บัญชีเจ้าหนี้,บัญชีลูกหนี้,บัญชีค่าใช้จ่าย ,การเงินและธนาคาร 3.จัดทำงบการเงิน งบประมาณ และรายงานสำหรับผู้บริหาร 4.การบริหารคนและสอนงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้ตามผลงานที่ตั้งไว้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อัตรา เงินเดือน 1 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 35 ปี ขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขา การบัญชี มีประสบการณ์งานบัญชีอย่าง…

28 March 2016 | 10:56 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments