หัวหน้าแผนกการเงิน

สมัครงาน ค้นหางาน หัวหน้าแผนกการเงิน

อำเภอนากลาง, จังหวัดหนองบัวลำภู – เราเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ลำดับที่ 47 ของประเทศไทย กำลังการผลิต40,000 ตันอ้อย/วัน (อันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัทในเครือประกอบด้วย 1.บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด 2.บริษัทเอราวัณเพาเวอร์จำกัด 3. บริษัทเอราวัณ ซัพพลาย กรุ๊ปจำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – สวัสดิการบ้านพัก – ค่าครองชีพ – โบนัส – ประกันชีวิต – ประกันสุขภาพ – ห้องพยาบาล – เครื่องแบบพนักงาน – เงินช่วยเหลือค่าฌาปาณกิจ – เงินช่วยเหลืองานแต่ง-งานบวช – ฝึกอ…กสารเกี่ยวกับการขอรับเงินจากการขายไฟฟ้า ฯลฯ 10.การติดตามผลการจัดทำรายงานสรุป ณ วันสิ้นเดือน กับลูกน้องในทีม เช่น การจัดทำรายงานสรุปเช็คคงเหลือในมือ, สรุปลูกหนี้คงค้าง,เงินทดรองจ่ายคงค้าง ฯลฯ ได้ทันเวลา 11.ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงิน ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ, ข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ 12.เก็บรับษาตั๋วเงินกู้ , หนังสือค้ำประกัน และโฉนดที่ดิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับปริญญ…

19 August 2016 | 10:47 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments