หัวหน้าแผนกขายออนไลน์

รับสมัครงาน มองหางาน หัวหน้าแผนกขายออนไลน์

Bee House Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Responsibilities กำหนดเป้าหมายและแผนงานของหน่วยงานขาย Online ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน เพื่อให้สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด Qualifications ชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าผ่านทาง ระบบ Online หรือ Website อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์การสร้างหน้า Website หรือ การพัฒนาระบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังก…

18 October 2016 | 7:57 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments