หัวหน้าแผนกขาย บุรีรมย์รังสิต คลอง 4

หางาน งานว่าง หัวหน้าแผนกขาย บุรีรมย์รังสิต คลอง 4

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดปทุมธานี – บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรระดับกลาง มีการเปิดโครงการอย่างต่อเนื่อง ปีละไม่ตำกว่า 3-4 โครงการ และมีแผนในการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังตำแหน่งต่อไปนี้ หัวหน้าแผนกขาย บุรีรมย์รังสิต คลอง 4 1.ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา 2.บริการจัดการงานขายและปิดการขาย 3.พาลูกค้าชมโครงการตัวอย่างบ้าน 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.ศ…ึกษารายละเอียดของสินค้าและคู่แข่ง 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่ – ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) – ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ – เครื่องแบบพนักงาน – รางวัลอายุงาน – เงินช่วยเหลือมงคลสมรส – เงินช่วยเหลืออุปสมบท – เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน – เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ – ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร – ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล – งานเลี้ยง…

23 April 2017 | 7:36 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments