หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ **เข้ากะได้** ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม

งาน งานว่าง หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ **เข้ากะได้** ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) – ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – ุณภาพ **เข้ากะได้** ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม รายละเอียดของงาน 1. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมคุณภาพ 2. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 3. รายงานปัญหาด้านคุณภาพ QA/QC เมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพ และความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในการผลิต 4. วิเคราะห์เทคนิคการผลิตและการพิมพ์ร่วมกับฝ่ายผลิต,ฝ่ายขาย และการตลาด 5. ดำเนินการร่วมกับฝ่ายผลิต, เทคนิค, ฝ่ายขายและการตลาดในการจัดทำตัวอย่างใหม่ๆ 6. ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน 7. ดูแลอุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร และพื้นที่ทำ…งานให้สะอาดเรียบร้ัอยปลอดภัยจากการปนเปื้อน พร้อมทั้งดูแลอุปกรณ์การทำงานให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 8. ร่วมวิเคราะห์อันตราย และกำหนดมาตรการควบ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครปฐม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามประสบการณ์และความสามารถ คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ และอายุ วุฒิปริญญาตรี สาขา พอลิเมอร์ พลาสติก วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก หรือ…

8 October 2018 | 10:57 pm งาน หางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments