หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (Indirect เน้นสินค้าอะไหล่เครื่องจักรและอื่นๆ)

งาน กำลังหางาน หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (Indirect เน้นสินค้าอะไหล่เครื่องจักรและอื่นๆ)

บริษัท วรรณภพ จำกัด – กรุงเทพฯ – ัดซื้อจัดจ้างของพนักงานในแผนกจัดซื้อ – พิจารณาอนุมัตสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามใบขอซื้อ ขอจ้าง ตามอำนาจที่ได้รับ – ตรวจประเมินระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง และการรับสินค้า – จัดทำเอกสาร DO และรายการสินค้าที่ซื้อให้กับแผนกส่งออกเพื้อทำการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทฯในเครื่อที่ต่างประเทศ อัตรา : 1 เงินเดือน : 30,000-35,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สวัสดิการ : 1.โบนัสประจำปี (สำหรับคนที่พยายามและทุ่มเทกันมา เราก็มีตรงนี้ให้ได้ชื่นใจกันหน่อยนะคะ) 2.ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ OPD, IPD (เจ็บป่วย…ะไหล่เครื่องจักรและอื่นๆ) – ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ – วางแผนการบริหารงานจัดซื้อ จัดจ้างภายใฃนแผนกจัดซื้อในส่วนสินค้า Indirect หรือ (สินค้าทางออ้ม) – รับ PR จากระบบ Intranet ทั้งภายในประเทสและสาขาต่างประเทศ และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมแจกจ่าย PR ให้กับพนักงานในแผนกจัดซื้อ – ให้คำปรึกษาแนะนำการเปรียบเทียบราคา เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดกับเจ้าหน้าที่ในแผนกจัดซื้อ – ควบคุมตรวจสอบ PR ในระบบ Intranet และการออก PO ในระบบ Intranet ก่อนนำเสนอผู้บริหารก่อนอนุมัติจ…

24 May 2018 | 4:37 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments