หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงทั่วไป จ.อุบลราชธานี (STA-UB)

งาน งานว่าง หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงทั่วไป จ.อุบลราชธานี (STA-UB)

อำเภอวารินชำราบ, จังหวัดอุบลราชธานี – ูงสุด4เดือนต่อปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสุขภาพ – ประกันอุบัติเหตุ – สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน) – สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน) – สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม – อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงทั่วไป จ.อุบลราชธานี (STA-UB) รายละเอียดของงาน รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา และรายงาน…ผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน *** สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ,สาขาอุตสาหการ ( IE ) ,เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงมาก่อนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป วิธีการสมัคร 1. 2.สมัครผ่าน JobThai…

16 August 2015 | 10:05 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments