หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง / ปราจีนบุรี

สมัครงาน หางาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง / ปราจีนบุรี

พิสิษฐ์กรุ๊ป – จังหวัดปราจีนบุรี – ีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะมาร่วมงาน บริษัทฯ ตระหนักว่าทรัพยากรมมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนของบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้า บริษัท จึงมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี เพื่อให้กระบวนการทำงานของพนักงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง / ปราจีนบุรี รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของโรงงาน อาทิ เครื่องจักร ไฟฟ้า ประปา แอร์ โทรศัพท์ อาคารสถานที่ งานซ่อมสร้างทั่วไป งานเอกสารในระบบ ISO ปร…ะสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.ชาย อายุ 30-45 ปี 2. 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ 3. 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 3-5 ปี ขึ้นไป(ระดับบังคับบัญชา) 4. 4. มีความเป็นผู้นำสูง 5. 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ หมายเหตุ : บริษัทมีบ้านพักพนักงานในบริเวณโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัด : ปราจีนบุรี วิธีการรับสมัครงาน : สนใจสมัครงาน Online , e-mail ที่ ssorawit@hotmail.comหรือสมัคร…

24 April 2017 | 3:37 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments