หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง / ลูกหีบ

หางาน งานใหม่ หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง / ลูกหีบ

อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา – ุตรพนักงาน) – ค่าโทรศัพท์ – ทำงานล่วงเวลา – เงินกู้ยืม – กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ – เงินช่วยเหลือเกษียณอายุ – งานสังสรรค์ประจำปี และอื่นตามกฏหมายกำหนด ฯลฯ ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง / ลูกหีบ รายละเอียดของงาน – บำรุงรักษาเครื่องจักรให้ได้คุณภาพ – ควบคุมพนักงานในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรโดยเคร่งครัด – วางแผนการจัดทำงบประมาณ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒ…บริษัทดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008,FSSC 22000:2010,ISO 14001:2007 ,HALAL, GMP, HACCP ซึ่งมีบริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัดและบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด เป็นบริษัทในเครือ กำลังขยายกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ มีความประสงค์รับบุคลากรเพื่อร่วมสร้างความสำเร็จในการขยายธุรกิจและเติบโตเคียงคู่กับเรา สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – โบนัส – เบี้ยขยัน – บ้านพัก – ค่าน้ำมัน – ชุดฟอร์มพนักงาน – ประกันสุขภาพ – ทุนการศึกษา – รถรับ-ส่งนักเรียน(บ…

10 October 2015 | 10:10 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments