หัวหน้าแผนกตรวจติดตามจัดส่ง ประจำโรงงานปทุมธานี

หางาน มองหางาน หัวหน้าแผนกตรวจติดตามจัดส่ง ประจำโรงงานปทุมธานี

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) – จังหวัดปทุมธานี – ามการจัดส่ง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานปทุมธานี จังหวัด : ปทุมธานี คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป 3. โดยต้องมีประสบการณ์ด้านจัดส่ง(Logistics) 3 ปี ขึ้นไป 4. มีทักษะด้าน การพูด การอ่าน การเขียนและการฟัง ภาษาอังกฤษได้ 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 7. มีบุคลิกภาพ และมนุษย…ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลการติดตามการขนส่งของรถลำเลียงบริษัท รถผู้รับเหมาช่วง ทั้งงาน สาขาและลูกค้ารายใหญ่ ให้ขนส่งสินค้า วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ไปยังโรงงาน สาขา หรือสถานที่ต่าง ๆ ตามแผนในแต่ละวันให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลานัดตามแผน ควบคุมการติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถลำเลียง และรถผู้รับเหมาช่วง ให้ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการขับขี่ด้วยความปลอดภัย รวมถึงคงไว้ในตราสินค้าและชื่อเสียงบริษัทฯ วิเคราะห์และนำเสนอรายงานผลการติดต…

23 August 2015 | 5:09 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments