หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

สมัครงาน ค้นหางาน หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

Sodick (Thailand) Co., Ltd. – จังหวัดปทุมธานี – Pathum Thani Pathum Thani N/A เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None ทักษะภาษาอังกฤษ : Good คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : N/A อายุ : 32-40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 5 – 10 ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด หน้าที่ความรับผิดชอบ : – มีระบบ Payroll การเข้าร่วมประชุมเวลาและค่าตอบแทน & ประโยชน์ – การดำเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือก กำลังคน,จัดเตรียมตารางการสัมภาษณ์ การทดสอบและการสัมภาษณ์นัดห…มายกับผู้สมัครในระยะสั้น สำหรับการทดสอบการทำงานและบุคลิกภาพการจัดแพทย์เช็คสุขภาพและการตรวจสอบ ทางอาญาและจัดเตรียมข้อเสนองานสำหรับผู้สมัคร – ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับพนักงาน ความสามารถและ วัตถุประสงค์ของบริษัท รับผิดชอบในการควบคุมที่หลากหลายในด้านกิจกรรมในการ ทำงาน เน้นการพัฒนาองค์กรและการฝึกอบรมพนักงานและการพัฒนา – พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกคนผ่านวิธีการต่างๆเพื่อเพิ่มการแสดง ความสมารถของพนักงาน – มีความรับผิดชอบในการมอบหมายงานต่าง ๆ และสอดคล้องกับกลยุทธ…

7 June 2017 | 7:47 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments