หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล(ลำปาง)

หางาน งานว่าง หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล(ลำปาง)

กรุงเทพฯ – ดูแลการบริหารงานทั้ง ด้าน HRM / HRD – ดูแลสวัสดิการของพนักงาน – งานอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน และองค์กร สมัครงาน เก็บงาน หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล(ลำปาง) รายละเอียดงาน 1 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ลำปาง (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ – บริหารจัดการงานบุคคลทั้งระบบในโรงงานผลิต – มีความเชียวชาญ / สามารถสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้กับองค์กร – รับผิดชอบดูแลการ…

1 December 2018 | 11:54 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments