หัวหน้าแผนกธุรการ (ประจำวิภาราม สมุทรสาคร)

รับสมัครงาน หางานใหม่ หัวหน้าแผนกธุรการ (ประจำวิภาราม สมุทรสาคร)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการต่อผู้ป่วย หัวหน้าแผนกธุรการ (ประจำวิภาราม สมุทรสาคร) 1.บริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของบริษัท และผู้บริหาร 2.ดำเนินการจัดทำและต่อใบอนุญาตของบริษัท 3.ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลของเจ้าหน้าที่ในแผนก 4.ดูแลงานบ้านส่วนกลาง ติดต่อประสานงานกับบริษัท Sub Contract 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี 2. เคยผ่านงานธุรการอย่างน้อย 3-5 ปี สถานที่ปฏิบัติงาน โร…งพยาบาลวิภาราม (สมุทรสาคร) จังหวัด สมุทรสาคร วิธีการรับสมัครงาน 1.ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ชั้น 14 ฝ่ายบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. 2.ส่ง Resume มาที่ HR@VIBHARAM.COM กรุณาแต่งกายสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้ 1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา Transcript,ปริญญาบัตร 5.ใบผ่านงาน(ถ้ามี) 6.ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ) 7.ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชา…

6 March 2016 | 2:24 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments