หัวหน้าแผนกบริการและซ่อมบำรุงยานยนต์ (นนทบุรี)

หางาน ค้นหางาน หัวหน้าแผนกบริการและซ่อมบำรุงยานยนต์ (นนทบุรี)

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด – จังหวัดนนทบุรี – บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง/ออกแบบในงานอาคารและระบบประกอบอาคาร มานานกว่า 25 ปี มีโครงการต่างๆมากมายประจำที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย และงานบริการด้านโรงแรม หัวหน้าแผนกบริการและซ่อมบำรุงยานยนต์ (นนทบุรี) 1.บริหารงานตามนโยบายของบริษัท 2.วางแผนงานด้านการจัดการระบบการทำงาน และทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามข้อกำหนดที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ 3.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย – หญิง 2. อา…ยุ 35 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา 4. มีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจด้านการบำรุงรักษายานยนต์ไม่น้อยกว่า 8 ปี 5. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ คิดวิเคราะห์ระบบการทำงานได้อย่างเป็นระบบ 6. บุคลิกภาพ-มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม มีแรงจูงใจในการทำงานสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 7. ใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี 8. สามารถประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ได้ สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี วิธีการรับสมัครงาน ติดต่อคุณนพวรรณ มือถือ…

5 September 2015 | 5:39 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments