หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (จ.ลำพูน)

รับสมัครงาน กำลังหางาน หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน – รบังคับบัญชาอย่างน้อย 5 ปี มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานต่าง ๆ และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีความรู้ด้านการจัดทำแผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power Point, Outlook และ Internet มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดี มีใจรักในงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (จ.ชลบุรี, จ.กำแพงเพชร, จ.ลำปาง) วิธีการสมัคร สม…ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ตามโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานต่างๆ ในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle Plant) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น เชื้อเพลิง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตและตั้งบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด แล…

29 November 2016 | 11:55 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments