หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (บริษัท PPP Green Complex จำกัด – จ.ประจวบคีรีขันธ์)

หางาน กำลังหางาน หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (บริษัท PPP Green Complex จำกัด – จ.ประจวบคีรีขันธ์)

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – และเปิดสถานีบริการใหม่กว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (บริษัท PPP Green Complex จำกัด – จ.ประจวบคีรีขันธ์) – จัดทำรายงานและตรวจสอบงานต้นทุน วิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจริงกับต้นทุนมาตรฐาน – จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบรายงานต้นทุนผลิต ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป – ตรวจสอบรายงาน สต๊อควัตถุดิบ งานระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป – จัดทำบัญชีต้นทุน แยกประเภทตามแผนกผลิต – จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัฑณ์ต่างๆ – จัดทำและบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่าย,วัตถุดิบใช้ไป…บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง-ค้าปลีก น้ำมันเชื้อเพลิง ปิโตรเลียม และ ธุรกิจอื่นดังนี้ 1. ประกอบกิจการขนส่ง-ขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้โลโก้ “พีที” 3. ประกอบกิจการให้เช่าคลังน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ (Minimart) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีม เพื่อบริหารและพัฒนาองค์กร ซึ่งขณะนี้มีขยายกิจการ…

21 June 2018 | 7:59 am งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments