หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำนิคมเกตเวย์ ฉะเชิงเทรา)

สมัครงาน งานว่าง หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำนิคมเกตเวย์ ฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา – ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟมากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ และ บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ ในกลุ่ม บริษัทสยามกลการ และ GS Yuasa International ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้า สำหรับรถ Folk Lift และ แบตเตอรี่อุตสาหกรรม ขายทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยมีสำนักงานขายที่ประเวศ และโรงงานที่นิคมฯ Gateway จังหวัดฉะเชิงเทรา สวัสดิการ บจก. ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีส์ / บจก. ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ – วันทำงานปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ (08.00-17.00) – ค…ิ้นปี – โบนัสประจำปี ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำนิคมเกตเวย์ ฉะเชิงเทรา) รายละเอียดของงาน 1. จัดเตรียมแผนธุรกิจสำหรับกิจการ 2. จัดเตรียมงบการเงินรวมสำหรับบริษัท และรายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดเตรียมรายงานสำหรับฝ่ายบริหาร 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี 5. ตรวจเช็คและเปรียบเทียบ แผนธุรกิจกับงบการเงินประจำเดือน 6. จัดเตรียม และบันทึกบัญชีขายสินค้า 7. จัดทำรายงานภาษีขาย และ ‘ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อภาษีขาย ก่อนยื่นแบบแสดงรายการ ภพ 30 8. กระทบยอดรายละเอียดคงเหลือกับงบดุล 9. จัดเ…

5 June 2017 | 10:27 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments