หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี/เพชรบูรณ์/อุทัยธานี)

งาน หางานใหม่ หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี/เพชรบูรณ์/อุทัยธานี)

จังหวัดเพชรบูรณ์ – จังหวัดอุทัยธานี – เป็นกลุ่มธุรกิจที่ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2489 เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ และคุณภาพให้ดีที่สุด สวัสดิการ โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวและงานเลี้ยงประจำปี ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี/เพชรบูรณ์/อุทัยธานี) รายละเอียดของงาน รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบและสร้างสรรค์งาน HRD/HRM กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด กำกับและควบคุมก…บคุม ดูแลการจัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุม ดูแลการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด และดูแลให้การประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ บริหารจัดการให้การเสนอและพิจารณาเลื่อนระดับปรับตำแหน่งพนักงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทฯ ควบคุม ดูแลการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และ โรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอ…

27 October 2015 | 11:31 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments