หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี/เพชรบูรณ์)

งาน งานว่าง หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี/เพชรบูรณ์)

จังหวัดเพชรบูรณ์ – จังหวัดกาญจนบุรี – เป็นกลุ่มธุรกิจที่ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2489 เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ และคุณภาพให้ดีที่สุด สวัสดิการ โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวและงานเลี้ยงประจำปี ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี/เพชรบูรณ์) รายละเอียดของงาน กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด กำกับและควบคุมการวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างอัตรากำลัง และการรายงานอัตรากำลังพนักง…มเวลาที่กำหนด และดูแลให้การประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ บริหารจัดการให้การเสนอและพิจารณาเลื่อนระดับปรับตำแหน่งพนักงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทฯ ควบคุม ดูแลการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง กำกับดูแล การจัดทำระบบ HRIS ให้เชื่อมโยงอย่างถูกต้องเหมาะสม สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และ โรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารทรัพยากรบ…

31 August 2015 | 10:19 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments