หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานชลบุรี)

รับสมัครงาน ค้นหางาน หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี – ไม่ระบุ จังหวัด ชลบุรี อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศสาตร์การอาหาร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี 3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ในอุตสาหกรรม อาหาร และเครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีทักษะในการสื่อสาร และ การถ่ายทอดความรู้ 5. มีความรู้ในระบบคุณภาพด้านGMP, HACCP, ISO, BRC, ISO/IEC17025 6. มีความรู้ในการจัดการระบบเอกสาร / Pest… Control / เครื่องมือวัด / ห้อง Lab 7. สามารถอ่าน ทำความเข้าใจ และ สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล สวัสดิการ 1. ปรับประจำปี 2. โบนัส 3. เบี้ยขยัน 4. ค่ากะ 5. ค่าที่พัก 6. ประกันชีวิตและสุขภาพ (นอกเหนือจากประกันสังคม) 7. เงินกู้ 8. เงินช่วยเหลือต่างๆ (เช่น) งานมงคลสมรส, งานศพ 9. ชุดฟอร์ม วิธีการสมัคร สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติ หลักฐาน และรูปถ่าย 1 รูป ระบุอัตรเงินเดือนที่ต้องการมายัง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มห…

8 April 2016 | 7:52 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments