หัวหน้าแผนกป้องกันและรักษาผลประโยชน์ (LPS)

รับสมัครงาน กำลังหางาน หัวหน้าแผนกป้องกันและรักษาผลประโยชน์ (LPS)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ำปี 10. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 11. เงินช่วยกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 12. ประกันชีวิตกลุ่ม ฯลฯ ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกป้องกันและรักษาผลประโยชน์ (LPS) รายละเอียดของงาน รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกันการสูญหาย การควบคุมการสูญเสีย ระบบความปลอดภัย และสอบสวนการลักขโมย หรือการทุจริตทั้งหมด สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสาขาอุดรธานี ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา (ประจำสาขาอุดรธานี) 15,000…ร้างครบวงจร และในปี 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือ การเปลี่ยนชื่อร้านที่มีชื่อเสียงมาว่า 30 ปี เพื่อรองรับการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท โฮมฮับ จำกัด” ด้วยการประกอบกิจการที่ตระหนักลูกค้าและสังคม จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทว่า “เราจะเป็นผู้นำด้านการบริการ ในธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน โดยเน้นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า และสังคมที่ดำรงอยู่” จากความสำเร็จในอดีตจวบจนปัจจุบัน ภายใต้การบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ ในแนวคิดเรื่องบ้าน การบริการที่ดี มีสินค้าครบ แล…

4 October 2016 | 10:22 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments