หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)

สมัครงาน งานใหม่ หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)

ไทย – – วางแผนกำลังการผลิต คน วัตถุดิบ เครื่องจักร – ประมาณการยอดการผลิต – ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต – วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน – เสริมสร้างทีมงานให้มีวินัยและความสามัคคีในการผลักดันให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จังหวัด สมุทรสาคร อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง… 3. มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมกระบวนการผลิต, วัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 4. มีความรู้ในระบบ GMP / HACCP / BRC, ISO.9001: 2008 5. มีประสบการณ์โดยตรงในอุตสาหกรรมอาหาร/ อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีความคิดริเริ่ม และมีภาวะผู้นำที่ดี 7. ใช้ระบบ SAP ได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ – เบี้ยขยัน -โบนัสประจำปี – ชุดยูนิฟอรม์, ประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินรางวัลอายุการทำงาน – เงินช่วยเหลือแต่งงาน, คลอดบุตร, กองทุนก…

22 January 2016 | 8:50 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments