หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)

งาน งานใหม่ หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)

จังหวัดกาฬสินธุ์ – ูงสุด4เดือนต่อปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – ประกันสุขภาพ – ประกันอุบัติเหตุ – สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน)กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม – อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS) รายละเอียดของงาน – รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ – ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนกา…รผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ – รายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยางแท่งจะได้รับการพิจา…

6 April 2016 | 10:41 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments