หัวหน้าแผนกพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ (นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ)

งาน งานว่าง หัวหน้าแผนกพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ (นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ)

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ – ้นเสาร์ และวันอาทิตย์ วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 8% เบี้ยขยัน ค่าผลประกอบการประจำเดือน ค่ากะ เครื่องแบบพนักงาน รถรับ – ส่ง เงินรางวัล Perfect Attendance การตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน ฌาปนกิจ เป็นต้น ประกันอุบัติเหตุ ฝึกอบรมภายใน – ภายนอก งานเลี้ยงประจำปี รางวัลประเมินผลงานรายบุคคลประจำเดือน ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ (นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ) รา…ยละเอียดของงาน – ควบคุมงานด้านสวัสดิการพนักงาน – งานด้านแรงงานสัมพันธ์ และระเบียบวินัย – กิจกรรมของบริษัท – กิจกรรมด้าน CSR สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 Position N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 27 – 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ , สาขาการจัดการ,สาขารัฐศาสตร์ , สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม , สาขานิติศาสตร์ , สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในด้านพนังงานสัมพันธ์และสวัสดิการ…

6 September 2016 | 10:40 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments