หัวหน้าแผนกระบบบำบัดน้ำ ด่วน

งาน กำลังหางาน หัวหน้าแผนกระบบบำบัดน้ำ ด่วน

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด – จังหวัดสงขลา – หารกลางวัน เครื่องแบบพนักงาน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย/คลอดบุตร เงินพิเศษ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสต์เคมี, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำดี น้ำเสีย และระบบน้ำดับเพลิง 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ : * เอกสารที่ใช้ในการสมัคร – สำเนาบัตรประชาชน 1…บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ดจำกัด/บริษัทกรีเอ็นเนอร์จี จำกัด/บริษัทอีโคเจนเนอเรชั่น จำกัด/บริษัทเอเซียนโอ๊ค จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Evergreen Group ประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจผลิตไม้บอร์ด MDF และ โรงผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้ หัวหน้าแผนกระบบบำบัดน้ำ ด่วน! -ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำดี -ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย -ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำดับเพลิง อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ สวัสดิการ อา…

28 September 2015 | 7:09 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments