หัวหน้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์

หางาน หางานใหม่ หัวหน้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์

กรุงเทพฯ – นอแนะ ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้จัดการสาขา หรือหน่วยงานอื่น ที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ และงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : บางซื่อ อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลง บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 3. มีประสบการณ์ด้านรับประกันภัยรถยนต์ไม…บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ดฯลฯ บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ มีตำแหน่งดังนี้ หัวหน้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์ รายละเอียดงาน : อบรม เส…

2 July 2016 | 7:59 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments