หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (ปฎิบัติงานที่นิคมสมุทรสาคร)

งาน มองหางาน หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (ปฎิบัติงานที่นิคมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – รฝึกอบรมภายใน และภายนอกบริษัทแก่พนักงาน – ตรวจสุขภาพประจำปี – พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะโรงงาน) – ปรับเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี – สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (ปฎิบัติงานที่นิคมสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน 1.ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผนงาน และกลยุทธต่างๆของฝ่ายวิศวกรรม 2.รับผิดชอบการควบคุมการก่อสร้าง-ออกแบบการติดตั้ง การแก้ไข การซ่อมบำรุง การพัฒนาและการปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศว…กรรมและโรงงานอาหาร 3.ให้คำปรึกษาในการบริหารการควบคุมการสูญเสียในกระบวนการผลิต การแสวงหาวิธีการเพิ่มผลผลิต กับหน่วยงานต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 ตำแหน่ง ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาชาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานช่างด้านอุตสาหกรรมอาหาร 5 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องบอยเลอร์และห้องเย็น มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถเริ่มงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สำ…

22 September 2017 | 10:29 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments