หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ

สมัครงาน กำลังหางาน หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ

Thai Beverages PCL – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – **เนื่องจากองค์กรธุรกิจมีการขยายอย่างต่อเนื่องและกำลังเผชิญกับสภาวะการแข่งขันภายนอกองค์กร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การบริหารงานการจัดหาบรรจุภัณฑ์ต้องปรับกลยุทธ์และวิธีการทำงานในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานหรือตัดสินใจ ดังนั้นในด้านการจัดเก็บข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง** สนใจสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://career.thaibev.com ติดต่อสอบถาม คุณสุภาพร เสือเขียว โทร. 02…ของ Material Master, Vendor Master เพื่อให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อ รวมถึงกำกับดูแลการบำรุงรักษาฐานข้อมูลสินค้าและผู้ขายให้เป็นไปตามที่กำหนด QUALIFICATIONS ปริญญาโท-ตรี สาขา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานด้านข้อมูลมาก่อนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ นอกจากนี้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสร้างเครือข่ายกับหน่วย…

9 April 2017 | 7:44 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments