หัวหน้าแผนกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว(ประจำที่พุทธมณฑลสาย7 จ.นครปฐม)

สมัครงาน ค้นหางาน หัวหน้าแผนกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว(ประจำที่พุทธมณฑลสาย7 จ.นครปฐม)

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) – อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม – ระจำปี) 7.สิทธิพักร้อนสูงสุด 13 วัน ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว(ประจำที่พุทธมณฑลสาย7 จ.นครปฐม) รายละเอียดของงาน จัดทำแผนการใช้แรงงาน ควบคุมงานก่อสร้างและการใช้วัสดุ / จัดทำสรุปความคืบหน้า จัดทำงบประมาณ สำรวจหน้างานก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาแุปสรรค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรีสาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ โยธา หรือ ที่เกี่ยวข้อง สามรถบริหารจัดการแปลนโครงสร้างการวางที่พักแ… engineering construction and management. Together with our philosophy, we believe that our goal of success does not solely rely on building the highest structure, but lives in building the highest quality. Because building and offering the best to the society is definitely one our greatest successes. สวัสดิการ 1.ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันทุพพลภาพ,ประกันทันตกรรม) 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 4.ปรับเงินเดือนประจำปี 5.ชุดยูนิฟอร์ม 6.โบนัส(ตามผลประกอบการป…

5 November 2018 | 11:14 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments