หัวหน้าแผนกอำนวยการบริการ พัทยา

รับสมัครงาน ค้นหางาน หัวหน้าแผนกอำนวยการบริการ พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – -สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -มีประสบการณ์งานบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี -ประสานงานหน่วยภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี -หากมีประสบการณ์ดูแลด้านงานบริษัททรัพยากรบุคคลและงานอบรม/operator/ธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อสอบถาม : แผนกอำนวยการบริการ โทร. 038-103900 ต่อ 1251 หรือส่งข้อมูล E-mail : hr_pch@hotmail.com หรือกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกอำนวยการบริการ อาคารหอพักแพทย์ ชั้น 1 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ กรอกใบสมัครด้วยตนเองเวลา 08.00 น. – 14.00 น…. เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเ…

8 October 2017 | 7:21 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments