หัวหน้าแผนกโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

สมัครงาน งานใหม่ หัวหน้าแผนกโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด – ประเวศ, กรุงเทพฯ – สวนหลวง, กรุงเทพฯ – บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการต่อผู้ป่วย หัวหน้าแผนกโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร) 1. กำกับ ดูแล และบริหารงานในแผนกโภชนาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 2. ดูแลการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ในการเตรียม การผลิต อาหารทั่วไป และจัดบริการแก่ผู้ป่วยให้ถูกต้องตามหลักโภชาการ โภชนบำบัด และแผนการรักษาของแพทย์ อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพศชาย / เพศหญิง 2. 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านคหกรรมศาสตร์ สา…ขาอาหารและโภชนาการ 3. 3. มีประสบการณ์งานด้านโภชนาการมาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป 4. 4. มีความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดี 5. 5. ต้องสามารถมาฝึกปฏิบัติงานที่วิภารามพัฒนาการ กรุงเทพฯ ได้ สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลวิภาราม จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน 1.ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ชั้น 14 ฝ่ายบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. 2.ส่ง Resume มาที่ HR@VIBHARAM.COM กรุณาแต่งกายสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้ 1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำ…

6 September 2015 | 12:32 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments