องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา

สมัครงาน มองหางาน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา

จตุจักร, กรุงเทพฯ – องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นิติกร 4 จำนวน 5 อัตรา คุณสมับิตเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ (มีประสบการณ์ด้านคดีแพ่งไม่น้อยกว่า 5 คดี) 2 เจ้าหน้าที่บัญชี 4 จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทีนบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานฯ สถานที่รับสมัคร : กองทรัพยากรบุคคล องค์การตลาดเพื่อเกษตกร เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แข…วงจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันที่ เปิดรับสมัคร : 16 – 20 กรกฎาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม…

18 July 2016 | 11:21 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments