องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558

งาน ค้นหางาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558

จังหวัดขอนแก่น – ะวัฒนธรรม ระดับ 7 (นักบริหารงานการศึกษา 7) จำนวน 1 อัตรา การสมัครคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อม หลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด ได้ที่งานการบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ Download File | | |…ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานบริหารในระดับเดียวกับตำแหน่งบริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกรับโอน สายงานนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 1 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป อบต. 7) จำนวน 1 อัตรา 2 ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานคลัง 7) จำนวน 1 อัตรา 3 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา แล…

17 August 2015 | 7:05 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments