ออฟฟิศเมท เปิดรับสมัครผู้จัดการสาขาและผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ในวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ อาคารจิวเวอร์รี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น14 (BTS สุรศักดิ์) เวลา 10.00น

หางาน งานว่าง ออฟฟิศเมท เปิดรับสมัครผู้จัดการสาขาและผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ในวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ อาคารจิวเวอร์รี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น14 (BTS สุรศักดิ์) เวลา 10.00น

กรุงเทพฯ – จังหวัดสมุทรปราการ – ่างๆ พักร้อน 6-15 วัน/ปี ประกันชีวิต (พนักงานจัดส่ง) ประกันอุบัติเหตุ (พนักงานจัดส่ง) เบี้ยขยัน (คลังสินค้าหนองจอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ปรับค่าจ้างประจำปี บริษัทปฏิบัติงาน 5 วัน คือวันจันทร์ – ศุกร์ (เฉพาะพนักงานประจำสำนักงาน) พนักงานประจำร้านสาขาต่างๆ เข้ากะตามตารางการปฏิบัติงานที่ทางร้านกำหนด ปฏิบัติงานที่หนองจอก มีรถรับ – ส่ง ตำแหน่ง : ออฟฟิศเมท เปิดรับสมัครผู้จัดการสาขาและผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ในวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ อาคารจิวเวอร์ร…ี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น14 (BTS สุรศักดิ์) เวลา 10.00น. รายละเอียดของงาน ผู้จัดการสาขา 4 อัตราและผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 4 อัตรา 1.วิเคราะห์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย ตลาด คู่แข่งขัน และผู้บริโภค ศึกษาและติดตามวางแผนการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้ 2.ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้ 3.จัดการคลังสินค้าให้มีการหมุนเวียนอยู่เสมอและควบคุมการสั่งซื้อสินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทร…

7 January 2016 | 11:44 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments