อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, บัญชี, ธุรกิจระหว่างประเทศ คณิต

หางาน ค้นหางาน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, บัญชี, ธุรกิจระหว่างประเทศ คณิต

สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพฯ – อยพัฒนาการ 37 – รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517 2.สมัครผ่านทาง jobtni 3.สมัครทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ของสถาบันฯ) ติดต่อ คุณวารุณี / คุณภัคมลฑฏ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เบอร์โทรศัพท์ : 027632600 ต่อ 2619 แฟกซ์ : 027632700 อีเมล์ : เว็บไซต์ :…ี่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีหรือประธานหลักสูตร สถานที่ปฏิบัติงาน สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน ตามฐานโครงสร้างของสถาบันฯ คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป สาขาบริหารธุคกิจ, สาขาบัญชี, สาขาการเงิน, สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาคณิตศาตร์และสถิติ 2. มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือการสอนอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป 3. มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้ดี ชอบดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ TOEFL (Paper-Based…

29 January 2017 | 7:12 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments