อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

งาน งานว่าง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ – – ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์ – ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในเรื่องภาษาญี่ปุ่น รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงงานต่างๆ ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทางสำนักฯ กำหนดให้ – วางแผนวิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร ตำรา สื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน – ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง – รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักฯ คุณสมบัติ สถานที่ปฏิบัติงาน สถ…าบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างของสถาบันฯ คุณสมบัติ – จบการศึกษาปริญญาโท/เอก ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – หากมีประสบการณ์ในการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี วิธีการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเอง – เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37 – เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประ…

6 March 2016 | 11:30 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments