อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ (ต้องจบ ป.โท ทำงานระยอง )

หางาน หางาน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ (ต้องจบ ป.โท ทำงานระยอง )

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา – จังหวัดระยอง – ี “ความรู้คู่คุณธรรม” อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ (ต้องจบ ป.โท ทำงานระยอง ) สอนวิชาการจัดการ นักศึกษาปริญญาตรี อัตรา 3 เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์ สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ศึกษาต่อ อบรม คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ต้องจบ ป.ตรี และป.โท สาขาการจัดการ หมายเหตุ : * มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง จังหวัด ระยอง วิธีการรับสมัครงาน Email: ckc_sr@yahoo.com, ไปรษณีย์, สมัครด้วยตัวเอง วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ติดต่อ : คุณพงศกร สุวรรณกูฏ เจ้าหน้าที่ฝ่าย…วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ ตามความในมาตรา ๕๔ วรรคสอง และ มาตรา ๑๓๐ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ศึกษาเน้นการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการทางสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ภายใต้ปรัชญา “Building A Future of Excellence สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต” มุ่งผลิตบัณฑิตที่ม…

7 February 2016 | 8:56 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments