อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น และแผนกภาษาอังกฤษ

รับสมัครงาน งานใหม่ อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น และแผนกภาษาอังกฤษ

สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพฯ – นหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตรา 8 เงินเดือน ตามโครงสร้างของสถาบันฯ คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือโท ด้านภาษาญี่ปุ่น/การสอนภาษาญี่ปุ่น หรือด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ 2. หากมีประสบการณ์ในการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 4. อาจารย์แผนกภาษาญี่ปุ่น มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N1 หรือ N2 (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี) 5. อาจารย์แผนกภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ TOEFL (Paper-Based) ไม…- ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์ – ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในเรื่องภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงงานต่างๆ ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทางสำนักฯ กำหนดให้ – วางแผนวิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร ตำรา สื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน – ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง – รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักฯ สถานที่ปฏิบัติงาน สว…

29 January 2017 | 6:27 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments