อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

หางาน งานใหม่ อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม – กรุงเทพฯ – าหกรรม (Industrialization) ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพขั้นสูง อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) สอนวิชาภาษาไทย นักศึกษาระดับปริญญาตรี อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามที่ตกลง สวัสดิการ : – กองทุนประกันสังคม – ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม – ประกันสุขภาพ (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป) – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป ตามความสมัครใจ) หมายเหตุ: ปฏิบัติงานวันอังคาร-เสาร์ เวลา 8:00-16:00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย การสอนภาษาไทย 2. มีประสบการณ์สอ…นระดับอุดมศึกษา 3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี 4. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : สมัครด้วยตนเอง/ส่งไปรษณีย์ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 7 ชั้น 1 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 ส่งอีเมล์ : human@siamtechno.ac.th หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. หลักฐานการศึกษา – สำเนาใบรับร…

12 May 2017 | 4:20 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments