อีซูซุสงวนไทยเชียงราย รับสมัครพนักงาน (สำนักงานใหญ่บ้านดู่, พาน,แม่สาย)

งาน กำลังหางาน อีซูซุสงวนไทยเชียงราย รับสมัครพนักงาน (สำนักงานใหญ่บ้านดู่, พาน,แม่สาย)

บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด – อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย – ***บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านดู่*** 1. ที่ปรึกษางานขาย ฝ่ายขาย จำนวนมาก – เพศ ช/ญ – อายุ 20 ปีขึ้นไป – บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี – วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ – มีความรับผิดชอบ, มีความอดทนสูง – สามารถออกจัดกิจกรรมนอกสถานที่ได้ 2. ที่ปรึกษางานบริการ รับรถ 3 อัตรา – เพศ ช/ญ – อายุ 20 ปีขึ้นไป – บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี – วุฒิการศึกษา ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวกับช่างยนต์ ขึ้นไป – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ – มีความรับผิดชอบ, ม…ใต้ภาวะกดดันได้ดี – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ – มีความรับผิดชอบ, มีความอดทนสูง 5.พนักงานธุรการ ฝ่ายธุรการขาย 1 อัตรา – เพศ ญ – อายุ 22 ปีขึ้นไป – บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป – สามารถทำงานด้านเอกสารได้ – มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา – ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี – มีความรับผิดชอบ, มีความอดทนสูง ***บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด สาขาพาน*** 1. ที่ปรึกษางานขาย ฝ่ายขาย จำนวนมาก – เพศ ช/ญ – อายุ 20 ปีขึ้นไป – บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพ…

23 December 2015 | 3:25 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments