อ. ประจำสอนภาษาอังกฤษ

รับสมัครงาน หางานใหม่ อ. ประจำสอนภาษาอังกฤษ

กรุงเทพฯ – มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก’มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก 2 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 18 พ.ย. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานสอน, แผนการสอน, งานวิจัน, งานประกันคุณภาพการศึกษา. งานกิจกรรม/โครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันสังค…ม,ประกันอุบัติเหต,ทุนการศึกษา,ยูนิฟอร์ม,ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : เป็นบุคคลที่มีใจรักที่จร่วมพัฒนาเยาวชนของชาติ ต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับอนาคตของชาติ ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูขอเพียงมีใจรักในวิชาขีพครู ท่านอธิบดีจะอบรมความเป็นครูก่อนทำการสอนจริง…

20 November 2016 | 11:33 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments