เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานประกันสังคม รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เปิดรับสมัคร 14 – 22 ตุลาคม 2558

หางาน ค้นหางาน เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานประกันสังคม รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เปิดรับสมัคร 14 – 22 ตุลาคม 2558

ไทย – สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ค่าตอบแทน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเกียวกันทางสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ รัฐศษสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศษสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การตลาด การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ สถิติ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ โสตทัศนศึกษา บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ประชากรศึกษา) ศึกษาศษสตร์ บริหารธุรกิจ โสตทัศนศึกษ…า ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ) ศิลปศาสตร์ (สถติ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์) คอมพิวเตอร์หรือเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่ 14 – 22 ตุลาคม2558 ในวันและเวลาราชการ ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม…

9 October 2015 | 7:56 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments