(เงินเดือน 18,000 – 19,500)โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

หางาน หางาน (เงินเดือน 18,000 – 19,500)โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดพิษณุโลก – (เงินเดือน 18,000 – 19,500)โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเวชนิทัศน์ หรือส…ุโลก วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

4 November 2016 | 2:53 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments