เจริญนครการแว่น รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

รับสมัครงาน งานใหม่ เจริญนครการแว่น รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

เจริญนครการแว่น – จังหวัดเชียงราย – รับสมัครพนักงานบัญชี/หญิง – อายุ 22-30 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปสาขาบัญชี – มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่องานที่ทำได้ดี – มีสวัสดิ์การ ประกันสังคมให้ฟรี – ทำงานหยุด อาทิตย์ละ1วัน – เงินเดือน 10,000-12,000 บ/ด พนักงานขาย ช/ญ – อายุ 22-30 ปี – วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปสาขาการตลาดหรือขาย – มีบุคลิกภาพที่ดี ใจรักงานบริการ มีความขยัน อดทน – มีสวัสดิ์การ ประกันสังคมให้ฟรี – ทำงานหยุด อาทิตย์ละ1วัน – เงินเดือน 10,000-12,000 บ/ด พนักงานช่างทำแว่นตา/ชาย – อายุ 22 ปีข…ึ้นไป – วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน – มีสวัสดิ์การ ประกันสังคมให้ฟรี – ทำงานหยุด อาทิตย์ละ1วัน – เงินเดือน 10,000-12,000 บ/ด หลักฐานการสมัคร – รูปถ่าย 1นิ้ว 1ใบ – บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน – วุฒิการศึกษา พร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ได้ระหว่างเรียน – เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ – ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว ถ้ามี รับสมัครถึงวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2016 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : เจริญนครการแว่น ชื่อสถานประกอบการ : เจริญนครการแว่น ที่อย…

13 November 2016 | 3:12 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments